Potwierdź swoje umiejętności i uzyskaj prestiżowy certyfikat z logotypem

Polskiej Ramy Kwalifikacji!

15 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Wprowadzone w niej rozwiązania umożliwiają m.in. sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o uzyskanie danej kwalifikacji osiągnęła wymagany poziom.

Osoba posiadająca kwalifikację „Przewodnictwo turystyczne” jest przygotowana do samodzielnego oprowadzania turystów po wybranym obszarze, z wyłączeniem obszarów górskich. Przygotowuje ona i realizuje scenariusz wycieczki, w tym określa trasę i harmonogram zwiedzania atrakcji turystycznych. Przekazuje także informacje o atrakcjach turystycznych, zapewniając właściwą i bezpieczną realizację wycieczki. Osoba posiadająca tę kwalifikację może znaleźć zatrudnienie jako przewodnik turystyczny w branży turystycznej, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE

OBSZARY WALIDACJI

SZKOLENIA

Oferta szkoleń

w przygotowaniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji Przewodnictwo turystyczne zamieszczono w Zintegrowanym Systemie KwalifikacjI

SZKOLENIA

Oferta szkoleń w przygotowaniu


PARTNERZY

© copyright 2023 JANUS IT, Kazik Karczewski